logo

by Media XPRIMM
Header
O campanie
in parteneriat cu Politia Rutiera

BONUS-MALUS

Afla daca vei plati mai putin sau mai mult la asigurarea ta RCA!

Afla totul despre sistemul BONUS-MALUS!

Click AICI pentru detalii!

Sfaturi utile pentru calatorii

INFORMATII UTILE

Verifica daca asigurarea ta RCA este valabila in

CEDAM


Verifica daca ai inspectia tehnica periodica valabila la

RAR

CAMPANIE SUSTINUTA DE:

      

TOP STIRI RCA

Contraventii si sanctiuni prevazute in Legea RCA. ASF poate da amenzi de pana la 500.000 lei
Legea (nr. 132/2017) privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie - RCA urmeaza sa intre in vigoare pe 12 iulie 2017, dupa ce a fost publicata luni in Monitorul Oficial. In ea sunt specificate contraventiile si infractiunile, dar si sanctiunile pe care ASF le poate aplica, inclusiv amenzi de pana la 500.000 lei. De asemenea, persoanele care nu detin polite RCA valabile pot fi amendate cu 1.000-2.000 lei.

Potrivit legii (Art. 37), constituie contraventie savarsirea urmatoarelor fapte:

a) neplata integrala la termen de catre asiguratorii RCA a despagubirilor datorate din asigurarea obligatorie RCA catre persoanele prejudiciate sau catre asigurati, in conditiile prezentei legii;

b) neplata la termen de catre asiguratorii RCA a sumelor destinate BAAR si a contributiei procentuale din valoarea primelor brute incasate aferente asigurarii obligatorii RCA;

c) nedepunerea la asiguratorii RCA de catre intermediarii de asigurari a sumelor incasate cu titlu de prime de asigurare, daca fapta nu constituie infractiune;

d) nerespectarea de catre asiguratorii RCA a obligatiilor prevazute in lege;

e) nerespectarea de catre BAAR a prevederilor legii;

f) nerespectarea de catre BAAR a obligatiei privind solicitarea avizului/aprobarii, conform legii;

g) nerespectarea obligatiei de catre asiguratorii RCA de a incheia contracte RCA cu asiguratii cu risc ridicat, in urma alocarii de catre BAAR;

h) nerespectarea de catre asiguratori si BAAR a prevederilor prezentei legi si a reglementarilor A.S.F.;

i) nerespectarea de catre asiguratori a interdictiei de recuperare a diferentei de despagubire dintre asigurarea facultativa si asigurarea obligatorie de raspundere civila auto.

Savarsirea contraventiilor se sanctioneaza astfel:

a) faptele asiguratorilor RCA prevazute (mai sus) la alin. (1) lit. a), b), d), g), h) si i), cu avertisment scris sau, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu amenda de la 50.000 lei la 500.000 lei;

b) faptele persoanelor din conducerea asiguratorilor RCA sau ale persoanelor care detin functii-cheie ori alte functii critice in cadrul acestora, prevazute la alin. (1) lit. a), b), d), g), h) si i), cu avertisment scris sau cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei;

c) faptele persoanelor din consiliul director al BAAR sau ale persoanelor care detin functii de conducere in cadrul BAAR, prevazute la alin. (1) lit. e) si f), cu avertisment scris sau cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei;

d) faptele intermediarilor in asigurari, prevazute la alin. (1) lit. c), cu avertisment scris sau cu amenda de la 1.000 lei la 100.000 lei;

e) faptele BAAR prevazute la alin. (1) lit. e) si f), cu avertisment scris sau cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei.

Constatarea contraventiilor se face de catre persoanele cu atributii privind supravegherea si controlul din cadrul ASF. Aplicarea sanctiunilor contraventionale se realizeaza de catre Consiliul ASF prin decizie.

In functie de natura si gravitatea faptei, Consiliul ASF poate aplica si alte sanctiuni contraventionale:

a) asiguratorilor RCA;

b) persoanelor din conducerea asiguratorilor RCA sau persoanelor care detin functii-cheie ori alte functii critice in cadrul acestora;

c) intermediarilor in asigurari.

Astfel, sanctiunile contraventionale aplicate asiguratorilor RCA sunt urmatoarele:

a) interzicerea temporara sau definitiva a exercitarii activitatii de asigurare pentru asigurarea obligatorie RCA;

b) retragerea autorizatiei de functionare.

Sanctiunile contraventionale aplicate persoanelor din conducerea asiguratorilor RCA sau persoanelor care detin functii-cheie ori alte functii critice in cadrul acestora sunt urmatoarele:

a) interzicerea dreptului de a ocupa functii care necesita aprobarea A.S.F. pentru o perioada cuprinsa intre un an si 5 ani de la comunicarea deciziei de sanctionare sau la o alta data mentionata in mod expres in aceasta;

b) retragerea aprobarii acordate de A.S.F.

Sanctiunile contraventionale aplicate intermediarilor in asigurari potrivit sunt urmatoarele:

a) interzicerea temporara sau definitiva a activitatii de intermediere in asigurari;

b) retragerea autorizatiei.

Potrivit legii, sanctiunile se pot aplica in mod cumulativ.

Incalcarea de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiei de asigurare prevazute la art. 3 si a obligatiilor prevazute la art. 6 alin. (6) si (7) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei si cu retinerea certificatului de inmatriculare/inregistrare a vehiculului pana la prezentarea documentului privind incheierea asigurarii. Constatarea si aplicarea acestora se fac de catre personalul politiei.

Art. 3 spune: "Persoanele fizice sau juridice care au in proprietate vehicule supuse inmatricularii sau inregistrarii in Romania, precum si tramvaie au obligatia sa se asigure pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de vehicule in limitele teritoriale prevazute la art. 2 pct. 18".

Art. 6 spune:

- (6) "Contractul RCA poate fi suspendat la cererea asiguratului care a incheiat un contract RCA pe perioada suspendarii dreptului de circulatie al vehiculului conform prevederilor legale sau pe perioada imobilizarii vehiculului, cu obligatia depunerii placutelor de inmatriculare/inregistrare la autoritatea care le-a eliberat. Procedura suspendarii si a cazurilor de imobilizare se stabileste prin reglementari comune ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Transporturilor, A.S.F. si Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene".

- (7) "Asiguratul are obligatia ca, pe toata durata suspendarii contractului RCA, sa imobilizeze vehiculul intr-un spatiu privat, in afara domeniului public. Neindeplinirea acestei obligatii este asimilata cu incalcarea obligatiei de asigurare si neindeplinirea obligatiei de a depune placutele de inmatriculare si se sanctioneaza contraventional conform art. 37 alin. (9)".

"In cazul constatarii savarsirii a doua sau mai multe contraventii se aplica amenda prevazuta pentru contraventia cea mai grava. (...) Aplicarea sanctiunilor prevazute de prezentul articol nu inlatura raspunderea materiala, civila sau penala, dupa caz", se mai arata in Legea RCA.

In ceea ce priveste infractiunile, acestea sunt:

- (1) Emiterea si comercializarea politelor de asigurare RCA false sau falsificate constituie infractiune, care se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare.

- (2) Utilizarea in reparatia vehiculelor avariate a pieselor sau ansamblelor contrafacute si/sau falsificate de catre unitatile reparatoare auto.